วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Adapter Testing Poorman Method
ทดสอบประสิทธิภาพอะแดปเตอร์ขนาด 1A  แบบบ้านๆ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบนี้ได้แก่Power Monitor เพื่อวัดกำลัง Watt ที่ส่งออกมาจากปลั๊ก
USB Power Meter เพื่อวัดกำลังไฟต่อจาก Adapter อีกทีว่ากำลังไฟที่ออกมานั้น มีค่ามากน้อยเท่าใด


iPad Mini ทีมีปริมาณแบตเตอรี่น้อยกว่า 30% เพื่อรองรับการชาร์จไฟเข้าอย่างเต็มที่ เนื่องจาก iPad รับการชาร์จเข้าได้ถึง 2A ดังนั้นการใช้ อะแดปเตอร์ 1A ในการจ่ายพลังงาน จึงเป็นการใช้ประสิทธิภาพของ อะแอปเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ


และอะแดปเตอร์ขนาด 1A จำนวน 5 ยี่ห้อ ได้แก่
1 Apple แท้
2 Innergie
3 Golf
4 Usams
5 Arun
หลักการ 

- iPad สามารถรองรับการชาร์จไฟประมาณ 10 Watt (2A) ขึ้นไป
- Adapter ขนาด 1A มีความสามารถในการให้พลังงานประมาณ  5 Watt
- ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์แต่ละยี่ห้อ จ่ายกำลังไฟต่างกันหรือไม่อย่างไร


*** ขออนุญาติออกตัวตรงนี้ว่าวิธีการทดสอบนั้นไม่ถูกต้องตามหลัก ด้วยข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์และตัวแปรอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จ แต่ตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะ จากการเปลี่ยนตัวแปรเดียว สามารถแสดงค่าความแตกต่างของอะแดปเตอร์แต่ละยี่ห้อได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น *** ควรใช้วิจารณญาณและศึกษาเพิ่มเติม ขอบคุณครับ

เริ่มการทดสอบ

------------------------------------------------------------------------------------
Adapter Apple ไฟเข้า Adapter ที่ 6.321 Watt 
Adapter จ่ายไฟออกที่  4.687 Watt
กำลังไฟ  0.93 แอมป์ Amp
ที่แรงดัน 5.04 โวลเตจ Voltage
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
Adapter Innergieไฟเข้า Adapter ที่ 6.039 Watt 
Adapter จ่ายไฟออกที่  4.662 Watt
กำลังไฟ  0.94 แอมป์ Amp
ที่แรงดัน 4.96 โวลเตจ Voltage
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
Adapter Golfไฟเข้า Adapter ที่ 6.822 Watt 
Adapter จ่ายไฟออกที่  4.938 Watt
กำลังไฟ  0.93 แอมป์ Amp
ที่แรงดัน 5.31 โวลเตจ Voltage
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
Adapter Usams
ไฟเข้า Adapter ที่ 6.894 Watt 
Adapter จ่ายไฟออกที่  4.929 Watt
กำลังไฟ  0.93 แอมป์ Amp
ที่แรงดัน 5.30 โวลเตจ Voltage
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
Adapter Arun
ไฟเข้า Adapter ที่ 6.944 Watt 
Adapter จ่ายไฟออกที่  5.105 Watt
กำลังไฟ  0.93 แอมป์ Amp
ที่แรงดัน 5.49 โวลเตจ Voltage
------------------------------------------------------------------------------------และเมื่อนำมาสรุปได้ดังตารางนี้

tested  2 Dec 2016

อะแดปเตอร์ที่นำมาทดสอบส่วนใหญ่มีความสามารถในการจ่ายพลังงานใกล้เคียง 1A ทุกอันโดยค่าต่างๆมีความใกล้เคียงกัน ดังนั้น ปัจจัยอื่นๆจึงมีผลต่อคุณภาพอะแดปเตอร์เป็นลำดับถัดไปซึ่งคุณสมบัติที่ดีอื่นๆของ อะแดปเตอร์นั้นได้แก่
- ได้มาตรฐาน 3C, CE, RoHS, FCC,  ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการจำหน่ายในต่างประเทศทั่วโลก
- มี IC ตรวจสอบการทำงานของอะแดปเตอร์
- ป้องกันอุณภูมิสูง
- มีระบบป้องกันการลัดวงจร
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก ไฟเกิน
- ทำจากวัสดุไม่ติดไฟ และไม่มีสารพิษต่อผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อม

อย่างที่ได้เรียนข้างต้นว่าการทดสอบนี้ไม่ถูกต้องด้วยหลักการการวัดพลังงานทั้งปวง เนื่องจากฝั่ง iPad ไม่มีตัวคำนวณการรับไฟเข้าอย่างแท้จริง โดยการคำนวณข้างต้นนี้เราดูที่ภาคการจ่ายไฟเท่านั้น ดังนั้นหากท่านรับชมแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดมากมายไม่ถูกต้องตามหลักการ ก็ช่วยถือว่ารับชมเพื่อความบันเทิง หรือหากท่านมีข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งเข้ามาได้เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปครับ

ขอบพระคุณและสวัสดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น